Par mums > Īslīce

Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs dibināts 1961. gadā Īslīces pagastā dzīvojošiem vientuļiem un veciem cilvēkiem. Šobrīd sociālās aprūpes pakalpojumus var nodrošināt 22 personām.

Apmeklētājus un Klientus priecē iekšējā un ārējā sakoptā vide. Daudziem stādījumiem sava vēsture, kas saistīta ar konkrētu Klientu un atmiņām.2008.gadā Latvijas Republikas konkursā Sakoptākais pagasts ar devīzi “Sakopts pagasts – dāvana Latvijai”, ko rīkoja Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas zemnieku savienību un valsts iestādēm, Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centrs saņēma Atzinības rakstu par kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu.

Administratīvi teritoriālā reforma noslēdzās 2009.gadā, kad Bauskas rajona teritorijā izveidojās četras jaunas pašvaldības: Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads. No tā laika Bauskas novadā ietilpst Bauskas pilsēta un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagasti.

Īslīces veco ļaužu sociālā aprūpes centrs, kas atrodas Īslīces pagastā 2010.gadā tika pievienots Vispārēja tipa pansionātam “Derpele”, kā struktūrvienība. 2014.gadā veikti renovācijas darbi piesaistot ELFLA līdzekļus.


 

Īslīces SAC – sociālā rehabilitētāja
Justīne Loginova

Tālr.: 29570809
e-pasts: veco_lauzu_sac@inbox.lv

 

Ielādēju...