Par mums > Derpele

Pēc agrārreformas Derpeles muiža nonāca valsts īpašumā un 1936.gadā muižas dzīvojamā ēkā iekārtoja veco ļaužu pansionātu.

Laika gaitā notikušas lielas izmaiņas – veikti lieli darbi estētiski pievilcīgas apkārtnes izveidošanā, apjomīgi remontdarbi ēkas iekšienē, lai telpas iekārtotu atbilstoši klientu funkcionālajām vajadzībām, piesaistīti ELFLA līdzekļi ēkas renovācijas darbiem. Mainījušās pakļautības un nosaukumi. Pašreiz Pansionāts ir pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde - Bauskas novada pašvaldības iestāde ”Vispārēja tipa pansionāts “Derpele””.

Klientiem iespējams saturīgi pavadīt brīvo laiku arī dabā: skaistajā un sakoptajā apkārtnē var pastaigāties, dīķos zvejot. Rožu apstādījumi un to ziedi, sniedz klientiem pozitīvas emocijas un rosina dzīves prieku.

Derpeles muižas teritorijā izvietota arī Pansionāta administrācija.

Sociālās aprūpes pakalpojumus var nodrošināt 45 personām.

Inta Savicka

Pansionāta "Derpele" Direktore
Inta Savicka
Tālr.: 2943 4511
e-pasts inta.savicka@bauska.lv 


Ielādēju...