Pakalpojumi

Pansionāta „Derpele” sociālie pakalpojumi – sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, ko veic sociālais darbinieks, sociālie rehabilitētāji, sociālais aprūpētājs, aprūpētāji, frizieris, medmāsas, pieaicinot arī citus speciālistus (podologs, psihiatrs, psihologs u.c.).

Klienti nodrošināti ar:

  • dzīvojamo platību, kas aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo aprīkojumu, sanitārām telpām, kuras ir iekārtotas atbilstoši Klienta funkcionālajām vajadzībām;
  • racionālu ēdināšanu 4 reizes dienā;
  • veļu, apģērbu, apaviem atbilstoši sezonalitātei, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru, nodrošina to individuālu lietošanu;
  • veļas mazgāšanu;
  • istabu uzkopšanu;
  • neatliekamo medicīnisko palīdzību;
  • reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu primāro veselības aprūpi (ieskaitot medikamentus, inkontinences līdzekļus, nepieciešamības gadījumā nosūtot pie ārstiem - speciālistiem);
  • friziera pakalpojumiem.


- Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.
- Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
- Organizējam Klientu nokļūšanu līdz veselības aprūpes vai rehabilitācijas iestādēm un citām institūcijām.
- Iespēju robežās nodrošinām ar personīgās aprūpes un pārvietošanās palīglīdzekļiem;
- Ievērojam konfidencialitāti attiecībā pret Klientu.
- Uzturam kontaktus ar klienta piederīgajiem.