Pasākumi
79592

Maigai Viļumsonei 80
03.07.2017


Gadi griezes dzirklēm
Mūžu pa gabaliem griež.
Bērnība, jaunība, briedums …
Ko sirdī paturēt,
Ko projām sviest?
Ar pelēko ikdienu saaudzis
Viss dzīves gājums –
Melns darbs, balta maize…
Tomēr gribas vairāk!
Augstāk un tālāk par ikdienu -
Mazu stariņu laimes
Un stariņu mīlestības,
Lai varu laimīga būt
Ejot, skrejot
Un kāpjot šai kalnā,
Ko par dzīvi sauc.
                    ( G.Salna)
     
Ar šīm Gundegas Salnas dzejas rindām 16.jūnijā pansionāta kolektīvs sveica
MAIGU VIĻUMSONI skaistajā 80 gadu jubilejā.
Ielādēju...      Atpakaļ